SPK Uzman Yardımcılığı Hakkında Herşey
SPK Uzman Yardımcılığı Hakkında Herşey
Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Tarih:17.01.2010>Bu makale 17380 kez okunmuştur.

 

SERMAYE PİYASASI KURULU      Sermaye Piyasası Kurulu; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlık içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, menkul kıymetler borsalarının çalışmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına elverişli bir ortamın hazırlanmasını sağlayıcı düzenleme, denetleme, inceleme, araştırma ve açıklamalar yaparak, başta sanayi kuruluşlarının hisse senetleri olmak üzere tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını özendirmek, sermaye piyasasındaki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek, tasarruf sahipleri ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşları yurt ekonomisinin yararına yönlendirmek suretiyle, halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını gerçekleştirmek, amaçlarıyla kurulmuştur.

      Sermaye Piyasası Kurulu, 2499 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kanunla kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan bir kamu tüzel kişisidir. Kurul'un merkezi Ankara'dadır, Kurul gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir.

   

SPK UZMAN'NIN GÖREV ve YETKİLERİ      Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanının başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

1 – Sermaye Piyasası alanında aşağıdaki mesleki faaliyetleri yürütmek;

       a) Denetleme: Menkul kıymetleri halka arzedilen ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde ya da bu kuruluşlardan gelen periyodik bildirimler üzerinden merkezde, bu kuruluşların faaliyetlerini mevzuat ve mali bünye açısından denetlemek,
       b) İzleme: Sermaye piyasasında izinli ya da izinsiz faaliyet gösteren kuruluşları, bu piyasada işlem gören menkul değerleri ve sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları izlemek, bu amaçla arşiv oluşturmak,
       c) Kayıt tutma: Sermaye Piyasası Kanununa tabi kuruluşların ve halka arzedilen her türlü menkul değerlerin kaydını tutmak,
       d) Araştırma   yapma:   Yurt ve Dünya ekonomisinin gidişi ve eğilimlerinin sermaye piyasası üzerine   etkileri, sermaye piyasası uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve Maliye Bakanlığı'nca istenecek diğer  konularda araştırma yaparak, alınması gereken ekonomik ve mali önlemler ile mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda Maliye Bakanlığı'na öneride bulunmak,

2 – Sermaye Piyasası alanında uygulamaya dönük hukuki sonuç doğuran özel nitelikte idari kararlar almak;

       a) İnceleme: Kurula yapılan başvuruları incelemek, izin vermek, başvuruyu reddetmek, özel kural ve koşullar koymak, ek bilgi ve belgeler istemek, süre vermek, süre uzatmak,
       b) Değerlendirme: Alınan, derlenen ve kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerden, denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları inceleyip değerlendirmek, yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri kararlaştırmak, izinsiz halka arz ve satışı durdurmak, yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklamak, daha önce verilmiş izin ve belgeleri iptal etmek, finansman durumu zayıflayan ortaklıkları uyarmak, bu konularda yetkili mercilere yapılacak önerileri saptamak ve özel idari nitelikli bu tür kararlarını ilgililere, yetkili kamu kuruluşlarına, gerekirse yargı organlarına ve kamuya duyurmak,

3 – Sermaye Piyasası alanında genel hukuki nitelikli idari karar ve düzenlemeler çıkarmak;

       a) Menkul kıymetlerin halka arz ve satışını düzenlemek, denetlemek ve yönlendirmek amacıyla; Menkul kıymetleri halka arzolunan anonim ortaklıkların ve aracı kuruluşların uyacakları esasları, bunların Kurul'a başvurularının ve bildirimlerinin kural, yöntem, biçim ve koşullarını belirlemek,
       b) Kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla; Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kuruluşlar tarafından halka açıklanacak bilanço, kar ve zarar tablosu, yıllık rapor, denetim raporu ve diğer bilgiler için standart tablolar saptamak, kamuya yapılacak her türlü davet ve duyuruların biçim, kapsam ve içeriğini belirlemek ve genel nitelikli bu tür kararlarını yönetmelik ve tebliğlerle ilgililere ve kamuya duyurmak,
       ile görevli ve yetkilidir.


   

ÇALIŞMA DÜZENLERİ, ÖZLÜK HAKLARI ve MAAŞLARI      Uznanların çalışma yerleri İstanbul ve Ankara'dır. Kurumun personeline sağladığı lojman ve diğer tüm sosyal hak ve yardımlarından yararlanmaktadır. Uzmanlar doktora yaptıkları takdirde doktara tazminatı almaktadır.


      Uzman Yrd. Maaşı; 3650 + Yılda 4 Maaş Tutarında İkramiye
      Uzman Maaşı; 4350 + Yılda 4 Maaş Tutarında İkramiye


      SPK'da görev yapan uzman hukukçularla uzmanlar kurumun meslek memurlarıdır. Sermaye piyasasının düzenlenmesinden sorumlu olan kamu otoritesinin temsilcisi olarak, bu piyasaların işleyişi konusunda uzmanlaşan uzmanların özel sektörde de istihdamı kolay olmaktadır. Kurul, meslek personelin yurtiçinde ve yurtdışında mesleki eğitime çok önem verdiği için, uzman hukukçular ve uzmanlar, görev yaptıkları alanda yüksek donanıma sahip nitelikli personel sıfatını elde ederler. Sürekli olarak büyük şirketler ve bunların para ve sermaye hareketleri ile faaliyetler yürüttüğü için zor ve yıpratıcı bir meslek olabilmektedir.

   

YURT DIŞI İMKANI      Kurul'da en az üç yıl çalışmış, görevinde başarılı personel de, mesleki bilgi ve ihtisasını derinleştirmek, yabancı dil bilgisini ilerletmek, görgüsünü genişletmek ve Başkanlık'ça gerekli görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak amacıyla en az bir yıl süre ile yabancı ülkelere gönderilir. Yabancı dil öğrenmek üzere Yurt dışına gönderilenlerin, Yurt dışında yoğun dil eğitiminde ihtisaslaşmış öğrenim kurumlarındaki öğrenim giderleri de Kurul'ca karşılanır. Yurt dışına gönderilmede, sermaye piyasası gelişmiş ülkelerin ve uluslararası bankacılık ve borsa merkezlerinin seçimine özen gösterilir. Lisans üstü akademik çalışma amacıyla gönderilenlerin özellikle mali piyasa, para, banka, borsa, mali analiz ve borç yönetimi konularını içeren programlara katılmaları sağlanır.
      Yabancı ülkelere bu yollarla ilk kez gönderileceklerin yabancı dil durumlarının, Kurul Başkanlığı'nca düzenlenecek sınavda, bu görevler için yeterli görülmüş olması gerekir. Kurulca yurt dışına gönderileceklerin sayısı ve yurt dışında kalma süreleri Maliye Bakanı'nın onayı ile belirlenir.


   

SINAVI HAKKINDA      Kurum sınavına başvurabilmek için KPSS'de (iibf için) KPSSP54 ten 80 ve üzerinde alınmış olmalı ve KPSS'de ingilizceden en az 30 doğru yapmış olmak gerekir. Uzman Hukukçu için (hukuk mezunları için) KPSSP103 puanı 75 ve üzerinde olmak ve İngilizceden en az 30 doğru yapmış olmak gerekir.

      En son yapılan 2008 Kasım ayındaki sınava iibf için 18 kişilik kadroda 360 kişi çağrılmış olup 360.kişinin puanı 85,943 tir. Hukukçular için 8 kişilik kadroda 160 kişi çağrılmış olup 143 kişi başvurabilmiş ve taban puan olan 75 e kadar düşmüştür.

Geçmiş yıl sınav soruları için TIKLAYINIZ


 

SPK Uzman Yardımcılığı Hakkında Herşey içeriği
spk uzman yardımcılığı ,maaş ,sınav soruları ,kpss ,p54 ,
üst kurul ,
Kategorideki Diğer Yazılar
YORUMLAR

Bu makale için hiç yorum yazılmamış! Yazmak için ağagıdaki formu doldurun

Yorumunuzu ekleyin...  
Adınız Soyadınız:
Bu makale hakkındaki yorumunuz:
Güvenlik Kodu :
UYARI !!! Telefon numaraları, iletişim adresleri veya mail adresleri, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Warning: Unknown: 2 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0